GEOFORT®

GEOFORT®

Już od ponad dwudziestu lat Grupa Industrie Maurizio Peruzzo oferuje na rynku europejskim geowłókniny, szeroko stosowane w budownictwie wodnym, lądowym, kolejnictwie oraz ochronie środowiska.

 

Korzystając z tego doświadczenia, w 2007 roku Spółka IMP Comfort uruchomiła w Świdnicy nowoczesną linię do produkcji geowłóknin sprzedawanych pod nazwą handlową GEOFORT®.
Są one wytwarzane zarówno z włókien polipropylenowych, jak i poliestrowych, w procesie igłowania mechanicznego z możliwością termicznego wykończenia powierzchni. Powyższa technologia zapewnia możliwość sterowania parametrami gotowych geowłóknin, w zależności od zastosowania i pełnionych funkcji.

 

Wyroby typu GEOFORT® nie zawierają żadnych niebezpiecznych związków chemicznych (np. żywic formaldehydowych, ftalanów czy innych związków organicznych), a tym samym są przyjazne dla środowiska. Geowłókniny polipropylenowe są odporne na działanie grzybów i pleśni, co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanych w niezależnym instytucie British Textile Technology Group.

 

 

 

 

 

Firma IMP Comfort spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych – geowłóknin o nazwie handlowej GEOFORT®. Potwierdzeniem tego jest wdrożony i systematycznie aktualizowany certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

 

 

Parametry techniczne:

 

Kolor: biały, niebieski, szary, czarny

 

Technologia: igłowanie mechaniczne

 

 

Gramatura: od 90 do 1000g/ m2

 

Skład: włókna polipropylenowe, lub włókna poliestrowe

 

 

Szerokość: od 0,5 do 6 m

 

Wykończenie: opcjonalnie kalandrowanie

 

Budowa torowisk i dróg
GEOFORT® przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wzmacnia podłoże i wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie.

 

 

Budowa tam, zbiorników wodnych, nasypów, regulacja rzek i umacnianie skarp
Geowłókniny GEOFORT® umożliwiają swobodny przepływ wody oraz gazu, ale zapobiegają migracji cząsteczek gruntu, która powoduje osłabienie parametrów nośnych gruntu i jego systematyczne wypłukiwanie, co w konsekwencji może prowadzić do jego osuwania się.

 

 

Budowa zbiorników paliw płynnych, stacji benzynowych składowisk odpadów komunalnych czy też kompostowni
Środowisko naturalne jest bardzo podatne na zanieczyszczenia generowane przez naszą cywilizację i dlatego musi być szczególnie chronione. Właśnie dla zabezpieczenia geomembran oraz folii przed mechanicznymi uszkodzeniami i przedostaniem się niebezpiecznych substancji do gruntu stosuje się GEOFORT®. Dodatkowo, dzięki swej wodoprzepuszczalności GEOFORT® odprowadza ścieki i gazy powstające w składowiskach odpadów.

 

 

Budowa tuneli i lotnisk.
Tunele i lotniska to obiekty inżynierii lądowej o szczególnych wymaganiach. Również tu, dla wzmocnienia podłoża i w celu przejmowania naprężeń dynamicznych stosuje się GEOFORT® 

 

Podjazd do garażu, dojazd tymczasowy, chodniki i ścieżki wokół domu, tarasy
GEOFORT® wydatnie poprawia parametry mechaniczne podłoża i jednocześnie przepuszcza wodę i gazy. W tym właśnie celu układana jest pomiędzy warstwami ziemi. Po wyłożeniu gruntu geowłókniną GEOFORT® mamy przygotowany teren pod kostkę brukową lub wylanie betonu. Geowłókniny pozwalają również ograniczyć ilość kruszywa niezbędnego do podbudowy drogi czy tarasu nawet o połowę, bez utraty stabilności podłoża. GEOFORT® stanowi również świetny materiał przy budowie przydomowych kortów.

 

 

Ochrona budynków
GEOFORT® chroni instalację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem. Użycie geowłóknin sprawia, iż system drenarski działa sprawnie i skutecznie: odprowadza wodę nawet po wielu latach eksploatacji budynku. Dodatkowo GEOFORT® może zabezpieczać przez przebiciem folii kubełkowej stanowiącej izolacje elewacji budynku.

 

Baseny i oczka wodne
Folie używane jako warstwa uszczelniająca w basenach lub oczkach wodnych są bardzo cienkie i podatne na przebicia mechaniczne. GEOFORT® chroni je przed przebiciem od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniając szczelność konstrukcji mimo zmiennych temperatur.

 

Zielone dachy
W warunkach miejskich, gdzie każdy metr kwadratowy powierzchni jest na wagę złota, GEOFORT® przedstawia świetny materiał do konstrukcji zielonych dachów i tarasów. Dzięki swym właściwościom filtracyjnym,  przy jednoczesnej dużej wytrzymałości na przebicie, utrzymuje grunt wraz z sadzonkami w stałym miejscu.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Drenaż, aby był skuteczny, musi być drożny. Geowłóknina GEOFORT® zatrzymuje błoto i  muł przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej wokół rur, który inaczej blokowałby działanie całego systemu. Stanowi tani i skuteczny sposób na wieloletnią eksploatację całego systemu drenarskiego.