Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020

DZIAŁANIE 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Konkurs_1/1.2/2016_INNOTEXTILE

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania termoformowalnych elementów przestrzennych siedzisk krzeseł na bazie włóknin poliestrowych”Nazwa Beneficjenta: IMP Comfort Sp. z o.o.

Wartość projektu ogółem: 3 510 038,69 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 170 864,86 zł

Kwota dofinansowania: 991 859,74 zł

Informacje źródłowe na temat programu Innotextile znajdują się na stronie: www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/opis-programu/